தொடர்பு

Address:
Ministry of National Integration, Official Languages, Social Progress and Hindu Religious Affairs,
National Secretariat for Non-Governmental Organizations,
No. 90/2,
Parakum Mawatha,
Pannipitiya Road,
Battaramulla
Sri Lanka

E-mail         : இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

                       : இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

Telephone:
Director General : (0094) 112864483
Director               : (0094) 112888424       
Asst Director      : (0094) 112884612    Email: இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
General               : (0094) 112877376

Fax                   : (0094)112884612